Aktuell information

Följ oss på facebook.

Välkommen att följa oss på facebook!
Beckedal Property Invest 
heter vi på facebook.

Instagram

OBS!
Tänk på att Vi inte tar emot akuta ärenden på facebook.

Publicerat 2020-07-22

Viktig information covid-19.

Till följd av spridningen av coronaviruset covid-19 inför vi nu vissa restriktioner.
Detta för att minska smittspridningen.

Vi kommer vid felanmälan samt vid inbokade möten fråga om symptom. Som; snuva, hosta, feber och halsont samt eventuella resor till riskområden (Iran, Italien, Sydkorea, Tyrolen i Österrike och kina).

Det är av yttersta vikt att alla svarar ärligt och uppriktigt.

Nya fysiska besök bokas in tidigast 1 januari 2021.

O.B.S!
Besökare med något av dessa symptom får inte vistas i våra lokaler.

Vi kommer att hålla avstånd till våra hyresgäster, vi kommer till exempel inte att ta i hand och våra hyresgäster ombedes göra likadant.

Våra hyresgäster ombedes också att Inte anmäla fel om de inte är akuta, vår personal kommer fråga om symptom och resor innan de går in i bostaden. 

Publicerat 2020-04-17