Andrahandsuthyrning

Som hyresgäst har du rätt att hyra ut ditt hus/lägenhet i 2:a hand om du har "beaktansvärda skäl" enligt hyreslagen.
Exempel på sådana är arbete eller studier på annan ort, militärtjänstgöring eller provsamboende med partner.

För att få medgivande av uthyrning i andrahand. Kontakta Beckedal Property Invest.
Detta medgivande är tidsbegränsat och beslutas av bostadsbolaget tillsammans med hyresgästen och varierar beroende av vilka skäl som ligger till grund.
Skälen kan behöva styrkas med ev. intyg, t.ex. vid militärtjänstgöring.

Om du får ett medgivande för andrahandsuthyrning är du fortfarande
ansvarig för huset/lägenheten, både ekonomiskt och juridiskt.

Alla praktiska detaljer, såsom möblering och interiör i bostaden sker utanför Beckedal Property Invest ansvar och sköts direkt mellan 1:a och 2:a- handshyresgästen.