Avflyttning

Besiktning
Det är bra om du själv kan vara med  för att diskutera eventuella
skador i huset/lägenheten.
Du måste själv stå för kostnaderna vid onormalt slitage och skador
som Du eller dina gäster orsakat. 
Förstörd parkett, hål i dörrar, skadade fönsterrutor och skador och lukt förorsakat av rökning är exempel på sådana skador.

Förråd
Förråd ska också tömmas och städas!

Carport
Kanske har du en carport, där ska väggar och tak vara fria från damm och spindelnät, golvet/marken ska vara ren från skräp.

Grovsopor
Det blir oftast en del grovsopor vid flyttning.


Kontakta Västblekinge Miljö AB www.vmab.se  för information var du kan lämna grovsopor.

Huset/Lägenheten
Skall städas noggrant, dvs. allt damm och smuts skall avlägsnas.
Läs våra städ tips.

Bra att känna till:
Om Huset/lägenheten inte är ordentligt städad när du lämnar den,
måste vi debitera dig för städkostnaderna.
 
Huset/lägenhetens utrustning
Se till att all utrustning som tillhör huset/lägenheten finns på plats vid besiktningen.
Hit hör t ex dörrar, badrumsskåp, hatthylla osv.
 
Telefon
Beställ flyttning av telefon i god tid.
 
Posten
Glöm inte att göra en adressändring i god tid före avflyttning.
Detta kan du enkelt göra via Internet på adressen: www.adressandring.se

El
Inget el-abonnemang behöver sägas upp. Då detta sker automatiskt via Beckedal Property Invest.

Nycklar
Alla nycklar ska återlämnas, även kopior.
Kom också ihåg att lämna tillbaka eventuella garage- och förrådsnycklar.