Besiktning

Efter uppsägning av lägenheten kommer hyresgästen överens med hyresvärden
om tid för besiktning.
Det är bra om besiktningen kan göras tillsammans med hyresgästen
och därför ser vi gärna att tid beställs i god tid som passar för båda parter.
För skador eller överslitage debiteras Hyresgästen.