Brandvarnare

För allas säkerhet skall det finnas brandvarnare i varje bostad.
Brandvarnare finns i alla Beckedal Property Invest bostäder.
Du som hyresgäst ansvarar för att brandvarnaren i din bostad är i funktion, t.ex. byte av batteri.
 
Om ni är tveksam över om de ni har fungerar eller om ni saknar någon.
Kontakta Beckedal Property Invest så kan vi hjälpa till.