Byte av bostad

Du har rätt att byta ditt hus/lägenhet mot annan hyresrätt.

Hyreslagen säger att du vid bytet ska kunna påvisa "beaktansvärda skäl". t.ex. ändrade familjeförhållanden som gör att du behöver större/mindre bostad.

När du hittat någon att byta med måste Beckedal Property Invest godkänna bytet.
För det fodras att den du vill byta med kan godkännas enl. Beckedal Property Invest uthyrningspolicy.