Hemförsäkring

Det är viktigt att Ni som hyresgäst har egen hemförsäkring, då Beckedal Property Invest försäkring inte står för Ert bohag eller andra ägodelar.

Kom ihåg att en hemförsäkring inte bara skyddar din egendom vid skada.
 
Du har genom hemförsäkringen även ett ansvars- och rättsskydd
i det fall du själv råkar orsaka en skada (tex. genom brand).
 
 Vi ansvarar för:
    * Skador på byggnad vid brand eller vattenskador.
  
Kontakta ditt försäkringsbolag för att försäkra ditt boende och bohag.
Har Du inte hemförsäkring, teckna en i dag !!!