Hyresinbetalning

Hyran betalas in månadsvis och i förskott, dvs. Ni betalar varje månadsslut för kommande månad.

Hyresavi med tillhörande inbetalningskort, skickas i början av varje månad.
Har Ni tappat bort hyresavin kan Ni få en ny, kontakta Beckedal Property Invest. 
 
 
Viktigt !
Vid betalning på annat sätt än med det bifogat inbetalningskortet måste referensnummer anges, för att vi ska veta från vilken avsändaren är
och vilken månad betalningen avser.