Trivselregler

Vi på Beckedal Property Invest sätter våra hyresgästers trivsel i fokus.
Vi vill upplysa Er om att detta är ett gemensamt arbete och att trivsel uppnås genom att alla tar ansvar.
 
Utemiljö
Det är inte tillåtet att ställa saker som kan vara i vägen för andra.
Tänk på att vissa personer kan se dåligt eller ha svårt att röra sig.
Bilar mopeder motorcyklar, cyklar, pulkor och barnvagnar m.m.
kan hindra utryckningspersonal vid ett olyckstillfälle.
Paraboler och antenner
Det är inte tillåtet att montera paraboler eller antenner på
fastigheten, tomten, carport eller garage.
 
Ljudnivå
Ta hänsyn till dina grannar och anpassa ljudnivån på radio, stereo och musikinstrument. m.m. Undvik att spela högt, möblera om och spika i väggarna efter klockan 22.00 och före 07.00.
 
Fest
Meddela dina grannar om du ska ha fest. Ring på eller sätt upp ett anslag.
Tänk på att det är du som boende som ansvarar för att dina gäster
tar tillräckligt med hänsyn.
Om du meddelar grannarna i god tid har de större möjlighet att planera
så att de inte blir störda.
 
Rökning
Skador och lukt som förorsakats av rökning anses inte som normalt slitage
och kommer att debiteras hyresgästen vid avflyttning.
Tänk på att rökningen får inte påverka eller störa grannar.
 
Störningar
Om du känner Dig otrygg eller blir störd av något,  
ska Du kontakta Beckedal Property Invest på telefonnummer 0454 - 22 64 20.
OBS! Vid fara för annan person eller egendom ska alltid Polis,  
Räddningskår eller Ambulans larmas på telefonnummer 112.

Ohyra
Om du får, eller misstänker att du har ohyra i din bostad, måste du
kontakta Beckedal Property Invest .
All bekämpning bekostas av Beckedal Property Invest.

Om du reser bort
* Tänk på att tömma soporna om du reser bort under en längre tid.
* Låt någon titta till huset/lägenheten i bland.
* Eftersänd posten eller låt någon ta hand om den under tiden.
Om du reser bort under en längre tid bör du meddela oss detta.
 
Vad säger lagen?
Hyreslagen §25:
Hyresgästen är skyldig att när han/hon använder huset/lägenheten iaktta allt som  fordras för att bevara sundhet, ordning och skick inom fastigheten. 
 
(Skyldigheterna gäller utöver det egna huset/lägenheten också
utemiljön.)