Uppsägning

Skriftlig uppsägning skall vara oss tillhanda senast sista vardagen i månaden.
På hyresavtalet nedre del finns ett formulär för uppsägning som kan användas och i så fall undertecknas av såväl hyresgäst som hyresvärd.
Uppsägningen gäller fr.o.m. närmaste månadsskifte och tre månader framåt.
Uppsägningen bekräftas av hyresvärden genom en uppsägningsbekräftelse.
Vid dödsbo gäller en månads uppsägningstid om hyresgästen själv står för hyresavtalet.
Detta gäller endast om uppsägningen inkommer inom en månad efter att hyresgäst har avlidit. I annat fall gäller tre månaders uppsägningstid.