Kommunikation

Öppen närtrafik för alla
– ett komplement i den allmänna kollektivtrafiken.
 
Efter som det inte finns bussförbindelser till alla platser i Blekinge,
erbjuder Blekingetrafiken resealternativet Öppen närtrafik.
Trafiken gör det möjligt för dig att nå adresser och platser som ligger långt ifrån en hållplats eller som saknar allmän kollektivtrafik.
 
Läs mer här